Home Diett Nei, du kan ikke være overvektig og samtidig sunn

Nei, du kan ikke være overvektig og samtidig sunn

0
Nei, du kan ikke være overvektig og samtidig sunn

Det er i flere sammenhenger blitt hevdet både i media og av privatpersoner i forskjellige settinger at man kan være sunn og samtidig som man er overvektig. Forutsatt at man da trener og spiser noe lunde sunt. Nå blir dette direkte tilbakevist av en undersøkelse som omfatter hele 3.5 millioner voksne briter. Med tanke på det store antallet personer som er med i undersøkelsen, så kan man åpenbart konkludere med at det demografiske grunnlaget for å komme med disse påstandene er til stede.

I undersøkelsen som pågikk over hele ti år mellom 1995 til 2005, så kom det helt tydelig frem at normalvektige personer som var metabolsk friske kom langt bedre ut enn de overvektige som var metabolsk friske.

Tallene viste at de overvektige hadde hele 50 prosent større sjanse for å få hjerteinfarkt i løpet av livet. Videre hadde de nesten dobbel så stor sjanse for å hjertesvikt og syv prosent større risiko for hjerneslag.

– Disse tallene bør helsemyndighetene absolutt ta hensyn til. Det viser overraskende klare sammenhenger mellom overvekt og det vi kaller livsstilsykdommer, sier Mike Knapton, medisinsk sjef i British Heart Foundation.

Samira Lekhal er seksjonsoverlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Hun er kritisk til at positive vinklinger rundt begrepet være «fat but fit». For i praksis er det ikke slik at det å være overvektig er uten konsekvenser.

– Jo høyere BMI, desto høyere risiko for sykdom, både fysisk og psykisk. Dette er vist i flere studier. Begrepet «fat but fit» skal man derfor bruke med forsiktighet, spesielt der det er sykelig overvekt. Overvekt i seg selv gir økt risiko for livsstilssykdommer som diabetes type 2, hypertensjon, hjerte- og karsykdom, flere kreftformer og flere psykiske lidelser, forteller hun.

Men det er absolutt håp for de som gjør grep og er villig til å endre livsstil, kan seksjonsoverlegen opplyse.

– En vektnedgang på bare 5-10 prosent kan gjøre store endringer, spesielt i blodet. Og om man kan oppnå vektnedgang hos barn og unge i en slik situasjon, så vil dette ha veldig positive effekter.

Lik oss på Facebook